Hukuk Fakültesi

 • Prof. Dr. Yusuf AKSAR (Dekan)
 • Dr. Öğr. Üyesi Melda KÖSE MARDUÇ (Dekan Yardımcısı)
 • Dr. Öğr. Üyesi Hulüsi Alphan DİÇKOL
 • Prof. Dr. Etem Sabâ ÖZMEN
 • Prof. Dr. Devrim ULUCAN
 • Prof. Dr. Dilek YILMAZCAN
 • Doç. Dr. Emrullah KERVANKIRAN
 • Doç. Dr. Yıldıray SAK
 • Dr. Öğr. Üyesi Bahadır APAYDIN
 • Dr. Öğr. Üyesi Selcen ATAÇ
 • Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Sinem AYDIN
 • Dr. Öğr. Üyesi Şükriye Esra BASKAN
 • Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ÇALIŞKAN
 • Dr. Öğr. Üyesi Zeynep KARAER GÜÇLÜ
 • Dr. Öğr. Üyesi Taylan Özgür KİRAZ
 • Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Serdar KOYUNCU
 • Dr. Öğr. Üyesi Cevat OKUTAN
 • Dr. Öğr. Üyesi Hakan ŞAHİN
 • Dr. Öğr. Üyesi Mete TEVETOĞLU
 • Dr. Öğr. Üyesi Müge ÜREM
 • Dr. Öğr. Üyesi Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU
 • Dr. Öğr. Üyesi Melda KÖSE MARDUÇ
 • Arş. Gör Betül AKTAŞ
 • Arş. Gör. Gizem BAŞOĞLU
 • Arş. Gör. Cansu DAĞ
 • Arş. Gör. Elif Seda GÜRKAN
 • Arş. Gör. Gonca KURU
 • Arş. Gör. Abduldamid ONUŞ
 • Arş. Gör. Ender TÜRK
 • Arş. Gör. Melike Ezgi YETİMOĞLU