Güzel Sanatlar Fakültesi

 • Prof. Dr. Selahattin YILDIZ (Dekan Vekili)
 •  Yrd. Doç. Dr. Kaya ÖZAKGÜN
 •  Yrd. Doç. Dr. Ayşe Nesrin AKÖREN
 •  Yrd. Doç. Dr. Radife AKYILDIZ ONGAR
 •  Yrd. Doç. Dr. Özer ANAR
 •  Yrd. Doç. Dr. Özlem AYTÜRK
 •  Yrd.Doç.Dr. Zeynep Eda BÜRGE EMRE
 •  Yrd. Doç. Dr. Cem ÇINAR
 •  Yrd.Doç.Dr. Mehmet Çetin ERDEN
 •  Yrd.Doç.Dr. Niyazi GÜNDÜZ
 •  Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZEN
 •  Yrd. Doç. Dr. Ayça ÖZKAN KOCA
 •  Yrd. Doç. Dr. Müjgan YILDIRIM
 •  Öğr.Gör. Gürhan ELMALIOĞLU
 •  Öğr.Gör. Murat GEZER
 •  Öğr.Gör. Emin MALTEPE
 •  Öğr. Gör. Başak OĞUZTÜZÜN
 •  Öğr.Gör. Hasret ÖZDEMİR GÜLBAY
 •  Öğr.Gör. Elif ŞEN
 •  Öğr.Gör. Kübra TOPALOĞLU
 •  Öğr.Gör. Özlem UZUN HAZNECİ
 •  Arş.Gör. Melike Saba AKIM
 •  Arş.Gör. Tuğçe BOĞA
 •  Arş.Gör. Hatice Tuba ÇALIŞKAN
 •