Güzel Sanatlar Fakültesi

 • Prof. Dr. Selahattin YILDIZ (Dekan)
 •  Dr. Öğr. Üyesi Kaya ÖZAKGÜN (Dekan Yardımcısı)
 •  Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Nesrin AKÖREN
 •  Dr. Öğr. Üyesi Radife AKYILDIZ ONGAR
 •  Dr. Öğr. Üyesi Özer ANAR
 •  Dr. Öğr. Üyesi Özlem AYTÜRK
 •  Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Eda BÜRGE EMRE
 •  Dr. Öğr. Üyesi Cem ÇINAR
 •  Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Çetin ERDEN
 •  Dr. Öğr. Üyesi Niyazi GÜNDÜZ
 •  Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖZEN
 •  Dr. Öğr. Üyesi Ayça ÖZKAN KOCA
 •  Dr. Öğr. Üyesi Müjgan YILDIRIM
 •  Öğr. Gör. Gürhan ELMALIOĞLU
 •  Öğr. Gör. Murat GEZER
 •  Öğr. Gör. Emin MALTEPE
 •  Öğr. Gör. Başak OĞUZTÜZÜN
 •  Öğr. Gör. Hasret ÖZDEMİR GÜLBAY
 •  Öğr. Gör. Elif ŞEN
 •  Öğr. Gör. Kübra TOPALOĞLU
 •  Öğr. Gör. Özlem UZUN HAZNECİ
 •  Arş. Gör. Melike Saba AKIM
 •  Arş. Gör. Tuğçe BOĞA
 •  Arş. Gör. Hatice Tuba ÇALIŞKAN